Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
做作 做傻 做台 做客 做护 做无 做海 做白 做祷 做零
做作 做傻 做台 做客 做护 做无 做海 做白 做祷 做零

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

做作

[zuo4 zuo4]
暗
پايلوړ;پرتال;پلټنه;پلټون;تالاش;تپاس;تتبع;تحقيق;تخصيص;تشجيع;تفحص;جستجو;څېړنه;دورنګه;ډډنه;ريسرچ;سپړنه;سپڼنه;سپڼونګ;سپڼونه;لټا;لټه;لټون;لټونه;نخره بازي;تصنع;ناز