Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
存取 存在 存放 存款 存货
存取 存在 存放 存款 存货

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

存在

[cun2 zai4]

پايښت در لودل;دؤ;(په);دؤ کېدل;ژوند كول;ژوند کول;سترګې برېښېدل;ګذاره کول;لاس چلېدل;وجود لرل;وجوددر لودل;زيست;شته;هستي;پايېدل;ژوند;ګذران;ژوندون;ټاټوب