Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
泛光 泛滥
泛光 泛滥

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fan4]
ζ
پايو;غمازک;آببازي;بړنګېدل;په يوه سيال جسم كې دننه يا پر سر ورو ورو ښورېدل;تارۍ;تاری;ټانک;دچنګك په مزى پورې كبابو نو ته دښودلو دپاره اچول كيږى چه دچړپېدو په وخت كې توى نه شى;ديوه ما يع پر سر درېدل;ډانډوکۍ;رپېدل;شوبله;ګلماله;لامبو;لامبو وهل;لامبو وهنه;لمبو;لونېدل;هر هغه شى چه داو بو پر سر ځى;سل;پوري وتل