Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腰子 腰肉
腰子 腰肉

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

腰子

[yao1 zi5]
竬
بډوکی;بدوری;بډوډى;بډوډی;بډوګى يا بډوډى;پښتورګی;پښتورګي ډول;پوښتورګى;پوښتورګی