Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
天上 天主 天体 天使 天性 天文 天气 天然 天的 天真 天罚 天花 天资 天边 天鹅
天文 天文台 天文学

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

天文学

[tian1 wen2 xue2]
ぱゅ厩
بر;ځلند ستوری;نېپتون;نپتون;روڼه سترګه;ناهيد;زهره;زېږګه;ستاره شناسي;ستورپوهنه;ستورپېژندنه;نجوم;هيأت;پېرونه;استرونومي;ستورپوهي;بنات النعش;عطارد;ثريا;جوزا;جدي;رصد;زحل;عوا;ګوپ;حوت;عقرب;زومبک;قيطس;ستورپېژندتيا;حمل;قمر;فلک;تقابل;جنبق;قوس;تقويم;لينده;تول;غويى