Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
世世 世仇 世界 世纪 世行
世世 世仇 世界 世纪 世行

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

世仇

[shi4 chou2]
こ
بدى;پرخاش;تربګنى;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;څوکۍ;خوله سره اچول;دښمنى;شتا;شخړه;لچرتوب;لچري;مجادله;مجادله کول