Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
熊熊 熊穴 熊窝 熊蜂
熊熊 熊穴 熊窝 熊蜂

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

熊熊

  1. [xiong2 xiong2]
    旱旱
    بدمست;بدمستي;حاد;څپې څپې;سوځند;سوزان;سېځونکی;شڼا;غوسه شوی;ډکه ناک;ترنکي
  2. [xiong2 xiong2]
    旱旱
    بلاند;بې ترتيبي;پېيل;تربتونه;جلبلي;حاد;ځلبلي;خو کول;رونسانس;سمبۍ;سوځند;سوزان;سېځونکی;غالبېدل;غندو;ګسه;کلمه;جليا