Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
各个 各位 各处 各种 各自 各色
各色各

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

各色各样

[ge3 se4 ge3 xiang4]
︹妓
بخن بخن;بېلابېل;څو;ډول ډول;ډير;راز;رقم;رنګ په رنګ;رنګارنګ;قسم قسم;قسماقسم;لوی لوی;متعد;متفرق;متفرقات;متمايز;مختلف;بڼه بڼه;متنوع;بل بل;متخالف