Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讨厌 讨论 讨还
讨厌 讨论 讨还

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

讨厌

[tao3 yan4]
癚菇
بد راتلل;بدوړل;بغض;پېټن;تنفر;ټوکار;چنج;سوغوندي;كركه;كركه كول;کرکه کول;نفرت;نفرت کول;ورزو;کږل;بلوسېدل;پله;دروه