Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
憎恨 憎恶
憎恨 憎恶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

憎恶

  1. [zeng1 e4]
    绩碿
    بد راتلل;بيزاره كول;كركه كول;کرکه کول;کرهه
  2. [zeng1 e4]
    绩碿
    بدوړنه;دښمني;كركه;نه جوړېدنه;کراهت;کرهه;بلوس والی