Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
助学 助理 助词 助跑 助长
助学 助理 助词 助跑 助长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

助词

[zhu4 ci2]
迭
بڅركى;بڅرکى;بڅرکی;بڅری;بسه;خاشه;دانه;ذره;کک;وريژون;وړنګه;هان;باره;هنه;نې;اها;بلې;به;هو;مه;جز;خود