Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
进一 进位 进出 进刀 进化 进口 进大 进接 进料 进步 进行
进一 进位 进出 进刀 进化 进口 进大 进接 进料 进步 进行

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

进接

  1. [jin4 jie1]
    秈钡
    بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد
  2. [jin4 jie1]
    秈钡
    بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد