Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

带来

[dai4 lai2]
盿ㄓ
باولل;بوول;بېول;چېوهل;چیخول;دروستل;را اېستل;را وړل;را وستل;راښکل;راوړل;راوستل;متقاعدول;مل کېدل;حاضرول;رسول;اچول;دايرول;راوستل