Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
玉石 玉蜀 玉黍
玉石 玉蜀 玉黍

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

玉石

[yu4 shi2]
ドホ
( شنه );پشم;ډبره چې غمي ځنې جوړوي;زرغونه;زوړ اّس;ستړى كول;ستومانه كول;شليته;شين كاڼي;ناوړه ښځه;يشم