Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

深长

[shen1 chang2]
瞏
( شخص );ددرناوي په توګه ټيټيدونكى;ژور;ژور او شديد احساس;ژور پوه;ژور فكره;عميق;کايي;رسا;ګڼ;ژور احساس;ژورفكره