Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
没人 没关 没有 没气 没甚 没用 没精 没经 没问
没有 没有人 没有形 没有生 没有知 没有结 没有角

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

没有人

[mei2 you3 ren2]
⊿Τ
باطلوالی;بطلان;تن;ذات;شخص;فرد;کس;کوره;لسي;هېچا;هېڅ يو;هېڅوک;هيچا;هيڅ يو;هيڅوك;هيڅوک;نګسې