Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

狂吹

[kuang2 chui1]
╣
باچر;باد و باران;تالنده او برېښنا;ترغاک;تروړه;تلغاک;تند باد چې باران;توپان;توفان;جکړ;جم;جمجکړ;جمجکړه;ځک;ځورونګ;ځورونه;ربړه;زاوېل;زول;سخت توفان;طوفان;ګنګره;واوره ياژلۍ ورسره وي