Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摘引 摘由 摘除
摘引 摘由 摘除

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摘除

[zhai1 chu2]
篕埃
باج;بېلول;پرېكول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;دداخلى تجارت ماليات;ساو;ماليه;هغه ماليات چه په هېواد كى دننه پر توليداتو او مالونوايښودل كيږى;پرعوايدو دماليې اداره;مايه اخيستل