Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咋呼
咋呼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

咋呼

[zha1 hu5]
㏎㊣
بابړی;باټک;باټو;باټې کول;باټې وهل;باټي ويشتل;براوډې;پرړې وهل;پوسکۍ ويشتل;ځان جوړول;خيال کول;غورې کول;غوريالی;لاپوک;لاپى کول;لپړو