Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吁! 吁求
吁! 吁求

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [yu4]

    بابغې نيول;پښې نيول;ترزنيې نيول;خواهش كول;خواهش کول;دعاکول;دم کول;ږيره;(يې);نيول;زارى كول;زنيې نيول;سر ورته لوڅول;غوښتل;لمن اچول;لمن;( ور ته );غوړول;لمنې ته ور اچول;زاري;خواست كول;زارۍ كول;غوښتنه كول
  2. [yu4]

    بابغې نيول;پښې نيول;ترزنيې نيول;خواهش كول;خواهش کول;دعاکول;دم کول;ږيره;(يې);نيول;زارى كول;زنيې نيول;سر ورته لوڅول;غوښتل;لمن اچول;لمن;( ور ته );غوړول;لمنې ته ور اچول;زاري;خواست كول;زارۍ كول;غوښتنه كول