Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
犹太
犹太

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

 1. [you2]

  با;تر هغه;ترڅو;ترهغو;جوړ;څوچې;حيث;سوتره ګي;ګواکي;ګواکې;ګويا;وسکه;ګوا چه;ويلای;ول;سکه
 2. [you2]

  بلا و پسات;بناوټ;بنډه;پار دودی;پتنه;پروژه;پروګرام;پلان;پلان جوړول;پلانول;تمبه;توطيه;توطيهْ;توطئه;توطيْه كول;جدول;چرته;چلوټه;دسيسه;ډېزاين;سازش;سکيم;طرح;غښته;فتنه;ګډوالى;ګډول;کرښندي;کړده;نقشه;نقشه اچول;دسيسه جوړول;نقشه كښل
 3. [you2]

  بنى اسرائيل;بني اسرائيل;جهود;عبري;کليمي;يهود;يهودي
 4. [you2]

  بني اسرائيل;جهود;عبري;کليمي;يهودي;عبراني;ديهودانو;يهودى