Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碎块 碎屑 碎布 碎波 碎米
碎块 碎屑 碎布 碎波 碎米

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

碎屑

[sui4 xie4]
窰甴
ايسته غورځوول;باقيمانده;پاتى شونى;پارچه;پرېښوونى;توکرکى;توکری;ټوټه;ټوټه كول;ځان ترې خلاصول;خرپل;ريزه;زړه تورېدنه;زړه توری;سره;(له);تېرول;سرويغی;لاس سره اچول;له سره تېرول;له كاره ايستل;اناوټ;تګړی;چکۍ;څپری;پاټکی;ترازه;څيره