Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
编入 编写 编成 编纂 编织 编辑 编队
编入 编写 编成 编纂 编织 编辑 编队

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

编队

[bian1 dui4]
絪钉
ايجاد;بنا;بڼه ور كونه;تشكيل;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;جوړښت;رغونه;ساختمان;فارمېشن;جزوتام