Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jin3]

اېغ نېغ;ايغ;بادرنګ;بالاخره;په كلكه توګه;تړلى;تنګ;تنګسه;ټينګ محكم;جامد;جنډ;جوت;چغ;خنګ;دوڼ;راسخ;روړه;سختګيره;شخ;ضيق;عيارول;غړپول;كلك;كنجوس;کروړ;کلېچ;کمبر;کمسوری;لږوالى;ليکې;تنګول