Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xian2]

اېله;بجړا;برند;بړانجا;بې ارزښته;بې اساسه;بې ثباته;بې فايدې;بې فعاليته;بې كاره;بې ګټې;بې نتيجې;بېځنځه;بېګړا;پراته;پرو;پوخله;پېړمن;ټمبل;ټمبوس;ټنبل;ټيس پيس;جانجو;جبوړی;جړامبو;جونګړ;چړو;ځانځومړی;څړپن;خړه هوا;شاړې واړې;شړت;شړم;شلت;شهوت پرست;عاطل;عبث;کاهل;کرځ;کرياب;کهال;کوټه ګرم;لټ;لټېره;لمټک;لونډه;مادنګی;نښل;وخت بې كاره تيرول وخت بې فايدې تيرول;سټ سمټ;بېکار;خالي;سوړيز;جوټ;بېحاصله;تهي;ناراست;ناغېړي;خام