Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
慢性 慢的
慢性 慢的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[man4]

اويزاندول;بي پروا يى;ټالول;جنګ ته را بلنه;چوارول;ځړول;ځنډول;ځنډېدل;خمېدل;دمقاومت كولو تمايل;ډبلول;سر ور ته ټيټول;شېوه کېدل;معطلول;مهلت;معطلي