Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
早发 早安 早春 早点 早餐 早饭
早发 早安 早春 早点 早餐 早饭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

早发

[zao3 fa1]
Ν祇
اوم;دوخت نه وړاندې پيښه;نابالغه;نارسيدلى