Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
优先 优柔 优生 优美 优良
优先 优柔 优生 优美 优良

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

优先

[you1 xian1]
纔
اوليت;تقدم;دمخه توب;ړومبى توب;ړومبيتوب;لومړيتوب;لومړيوالی;مخکېوالی;وړاندې والى;سبقت;قدامت;مشري;ارجحيت