Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长
深入 深入地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

深入地

[shen1 ru4 de5]
瞏
اّسمان;بحر;بدغونی;بړند;بم;بوده;پټ;پټوخ;پرېړ;په هګۍ کې چوڼېدلی;پوه;پېړ;پيرړ;تخم شنل;جدى;چالاك;چکوره;چوتار;ډير زيات;رغدى;رند;روى;ريوک;زور;ژور;ښوبه;شديد;ضخيم;عميق;غوچ;کاري;کايي;لګېده;مشكل ګڼ;تهن;ناپايان;ګڼ