Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

起名

[qi3 ming2]
癬
اسلوب;اکر بکر;انځورول;بخيه;برخورد;بلل;تجمل;ترسيمول;تصويرول;تقرب;جنس;چړچوبی;ځاندره;څېر;حيث;خېل;ډول;رسامي کول;رسم کښل;رسمول;رفتار;سبك;سبک;سر;(د);ټکی;سرخط;سرليک;سرليکه;ښکل;شاخص;شکل;طرز;عنوان;قالب اچول;قسم;ګېنډه کول;کارډول;کاږل;کاړۍ;کوښل;کونګرکی;کويښل;لقب;لقب وركول;نومل;ستيل;چلن;انځور;کېش;فصاحت;سياق;تحرير