Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屹立
屹立

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yi4]

اسک;اسمان څک;الوبل;انتقاد;اوچت;اوول;بااهميته;باندې;بحراني;بر;برسېره;برېښند;برېښندوکی;پاس;پرېکړونی;تزنېدل;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;تېغون;جګ;جليل;جمدار;چګ;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلېدونکی;خوشه چين;دنګ;دينګ;رفيع;رڼا کوونکی;روښان;روڼ;ستر;عالي;ګوتنيونه;کامپيوټر;کره کتنه;کره کتونکی;کره کوونکی;کوټلی;لوړ;لوی;مرتفع;نری;هسك;هسک;سربفلک;کهنګه;بلند;سامي;علوي;علي;هاى;اعظم;ليه;شريف;عظيم;زبردست