Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隆隆
隆隆

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[long2]

استفاده کول;بډاى كېدل;برجاوېدل;برل;برلاسه کېدل;بريالى كېدل;بريالي كېدل;بريالی کېدل;بسيا کول;پرمخ تلل;سمسورېدل;ښېرازه كېدل;ښېرازېدل;شل کول;شل کېدل;شېرازه كېدل;شين كېدل;غوړېدل;کاميابول;وده كول