Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
累人 累累 累计 累赘 累进 累退
累进 累进的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

累进的

[lei3 jin4 de5]
蹯秈
استمراري;پاز دودی;پرمختګ کوونکی;پرمختلونكى;پوړۍ په پوړۍ;ترقي پرور;درجه په درجه;مترقي;متکامل;مختلونی;مخيونی;ترقي يافته;پېشرفت غوښتونکی;متجدد;مخکينی;انتقالي;اصلاح پال;ترقي غوښتونكى