Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
房产 房前 房子 房屋
房产 房前 房子 房屋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

房产

[fang2 chan3]
┬玻
استوار;اقبال;اکر;ايريانېدل;بخت;ټينګ;ثروت;جايداد;حال;ځمکه;څنګه والی;حياتي;خاوره;دنياداري;دولت;دولتمندي;رتبه;زمکه;سرکار;شته;طبقه;مال;مال و دولت;مال و متاع;مالکيت;متاع;متين;ملكيت په تېره دمځكى;ملک;;جايګير;طبقاتي;درلودنه;سياسي يااجتماعي مرتبه او مقام;شتمني