Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抵作 抵抗 抵押 抵挡 抵破 抵达
抵作 抵抗 抵押 抵挡 抵破 抵达

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

抵挡

[di3 dang3]
╄咀
استحصالېدل;په خوا پورې نيول;په مقابل كې درول;په مقابل كې درېدل;ټينګار كول;ټينګول;ټينګېدل;شاټينګول;مقاومت كول;په وړاندې درېدل