Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侦听 侦察 侦探
侦察 侦察兵 侦察出 侦察卫 侦察员 侦察机

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

侦察卫星

[zhen1 cha2 wei4 xing1]
盎诡矫琍
استخباراتي سپوږمكۍ;جاسوسي سپوږمكۍ