Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽
家庭作 家庭教 家庭的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

家庭教师

[jia1 ting2 jiao4 shi1]
產畑毙畍
استادى كول;استاذ;باولل;پالل;پالندوى;پوهول;تداخل;تدريسول;تربيه ورکول;ترڅارنې لاندې نيول;درس ورکول;روزل;روزونكى;سرپرست;سرښوونکی;ښوول;ښوونکی;ښوونی;كورنى ښوونكى;لاس وزری;لاسګری;لولول;مدرس;مربي;معلم