Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夸口 夸大 夸夸 夸张 夸獎 夸示
夸示的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

夸示的

[kua1 shi4 de5]
肛ボ
آسانه;بينا;پال بين;پال کتونکی;پالګر;جلبلي;ځان;ځلبلي;ډولى;رارسېده;سخه;سرخوږي;سمبۍ;ښودونكى;سينګارى;عقي;علوي;غندو;قتلول;کلمه;لباسي;نمايشي