Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枢密 枢机 枢轴
枢机主

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

枢机主教

[shu1 ji1 zhu3 jiao4]
枷诀毙
اساسى;اصلى;اصلي;په رومن كا تو ليك_ كليسا كى دپاپ نه لا ندى رتبه يا مقام چه دپاپ له مړيندنه وروسته نوى پاپ انتخابوى يوه تكه سره امريكا يى مرغۍ;تك سور;ستر;عمده;غوراينه