Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

假人

[jia3 ren2]
安
ازموينځی;اېښوول;بګاښ;پړم;تصادف;جلاتوب;جينوټې;ځبېښک;خاصتاً;سات;ساختګي;سپېڅلتيا;ښکر;سيوری;صافي;فيته;ګونګشى;لاديني;نقلى يا تصنعى شى چه داصل پرځاى استعماليږى بې عقل سړى;بې مرمي