Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拨号 拨开 拨款 拨火 拨用
拨号 拨开 拨款 拨火 拨用

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拨开

[bo1 kai1]
挤秨
( دچاپه كاركښې );اره ټکه;بوجى;په سوك وهل;ټونګل;جوال;سوكه تلل;كڅوړه;ګډېدل;ګسه;ګوډى;لاس وهل;لټول;لړل;ننويستل