Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
统一 统共 统制 统帅 统税 统计
统一 统共 统制 统帅 统税 统计

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

统共

[tong3 gong4]
参
ارومرو;بالکل;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چور;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سروب;سکټ;سم له کنډه;قطعاً;کورټ;ګرسره;له سره تر پايه;له سره تر پښو;يومخې;يومخيز;بېخي;الابلا;بې لږ و ډېر;مجموعاً