Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

下摆

[xia4 bai3]
耚
اروړه;بلېږدل;بلېښل;پوړ;پوړۍ;پېچل;پېچول;ټوپ وهل;جړپول;چړپول;چړپېدل;څټل;څړپېدل;دسپي په شان په ژبه داوبو څكل;دكوټ;دملا اوزنكنو ترمينځ بر خه;ړپېدل;شړپول;شړپېدل;غبرګ;غبرګول;كوت كوت كول;كورتى غاړه چه غبر ګه شو ى وى;كيد ل;نغښتل;آغوش;څپېدل