Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
勉勉 勉强
勉强 勉强地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

勉强地

[mian3 qiang3 de5]
玧眏
ارواڅک;ارواوږی;اسي;اشتغال;بخيل;بد اروا;بڼيا;پيسه دوست;تپند;ترنځى;ټینګ;جنډا;چنګن;چنوسکی;چوسکن;حارص;څولند;خسيس;خواستغی;ډنګر;روټاک;سوګت;سوګړ;سوکړ;سولاند;سولند;سولي;كم;ګنکی;کاسبرګ;کچوت;کروړی;کنجوس;کنستک;کنسکی;کوميک;کېجلی;لازمېدل;لږ;لسکی;لوبتکه;لوېږنده;نا كافى;نيمګړى