Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[tan2]

ارتجاعى;ارتجاعي;الستيکي;دشرايطو سره سم دبد لېدو وړ;دغبر ګېدو او لړ كېدووړ;ربړ;(ربڼ);شفتالو;فنر ډوله;لاستيک;دمدار;فنري;اِرتجاعي;مُرتَجِع