Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绝对 绝望 绝气 绝缘 绝育
绝对 绝望 绝气 绝缘 绝育

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jue2]

ارتفاع;بس کول;پارچاوول;پارچاوونه;تم کول;تمول;توقيفول;درول;ډېکالېټر;سرکپ;قيدول;ګوښی;ګيرول;کړم;کونډی;متوقفول;منقرض;منقطع;کرغوچ;مقطوع;پرې;غوټ;کړمول;پرېکېدل;بندول;پرېکول;بژه;غوڅول;پېږل;خنډ كېدل;دلارې خنډ كېدل;مُنزوي كول