Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
包围 包工 包庇 包装
包装纸

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

包装纸

[bao1 zhuang1 zhi3]
杆
ارته پاسنۍ جامه;چپنه;چوخه;چونكى;دكاغذه پوش;شوغه;کاغذ;لفافه