Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
管乐 管制 管区 管口 管子 管家 管尖 管弦 管猎 管理 管组 管辖
管乐 管制 管区 管口 管子 管家 管尖 管弦 管猎 管理 管组 管辖

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

管口

[guan3 kou3]
恨
ارتاو;ارتېينه;جېټ;ختا;داره;دنل خوله;ښکر;ښکر ی;غورځونګ;غورځونه;ګوزار;کدوړی;نلۍ;نوزل