Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盖世 盖包 盖子 盖屋 盖然
盖屋顶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盖屋顶

[gai4 wu1 ding3]
籠郴
ارپکی;بام;بلۍ;پټول;پوښتول;پيشتول;چت;چت پوښل;يام;يام وركول;سيب;شپ;سقف;پوښښ