Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仍旧 仍然
仍旧 仍然

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[reng2]

ارام;آرام;اّرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;آرامول;اسايش;اسوده;آسوده;البنګ;آمودود;بې حركته;بې حرکته;بې ږغه عكس;بې غږه;بېحرکته;بېغمه;بیا;بيا هم سره له دې;پټه خوله;پخشو;تراوسه;تل;تلمدام;توخته;ټېکاو;ټېکاوول;جوپ;چپايي;چپه چوپیا;چپول;چپيا;چوپ;چوپ كېدل;چوپ والی;چوپايى;چوپتوب;چوپتيا;چوپول;خاموش;خاموشي;خپ;خو;خوبيا هم;دايم;دايماً;دپ;دوباره;ږلى كېدل;ساکت;ساکن;سکوت;سکون;سلنډسر;سوکا;سوکاله;سونډمونډ;شامدام;صامت;غلې غليا;غلى;غـلى كول كول;غليا;غليتوب;غير متحرک;قرارول;قراري;کرار;کرار توب;کرار والی;کرارتيا;کراره کراري;کرارول;کراري;کمڼ;کمڼوالی;کومينټوب;لا;لا تراوسه;لاهم;ليا;متوقف;مصور كلام;نور;هنوز;ولاړ;ولې;ولېک